Agrarisch
De agrarische sector is anders dan alle andere sectoren. Er gelden soms zelfs andere wetten en regels. Dat maakt het ondernemen ingewikkeld, maar ook mateloos boeiend. Wij staan u bij al uw agrarische vraagstukken graag terzijde.

Naast de 'reguliere' dienstverlening kunnen agrarische cliënten ons inschakelen voor:

 • Advisering bij de aan- en verkoop van productierechten
 • Bedrijfsoverdracht en -beëindiging
 • Landbouwsubsidies / EG steunverlening
 • Bedrijfseconomische rapportages

Voor vragen op het gebied van NB-wetvergunningen (PAS), pacht- en grondzaken, onteigeningszaken en (kantoor)automatisering maken wij gebruik van deskundigen binnen ons netwerk.

Een greep uit onze agrarische cliëntenkring:

 • Melkveehouderijen
 • Akkerbouwbedrijven
 • Varkenshouderijen
 • Pluimveehouderijen
 • Melkgeitenhouderijen
 • Paardenhouderijen
 • Bloembollenteeltbedrijven
 • Boomteeltbedrijven
 • Glastuinbouwbedrijven

 

Adres Holtland Accountants 

  Holtland Accountants

  Spoordwarsstraat 23

  8271 RD IJsselmuiden

  

  0383337002
  0383337003
  0613955119
  info@holtland.eu