Waarom een accountant?
Een accountant is specialist op financieel-administratief gebied. Hij of zij verricht controles en kent alle fijne kneepjes van de belastingwetgeving. Dit maakt hem tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

 

Wat doet een accountant precies?
De accountant verzamelt en controleert uw financiële informatie. Hij of zij bekijkt of de jaarrekening van uw bedrijf een juist en volledig beeld geeft van de financiële stand van zaken. Als dat het geval is, geeft de accountant een accountantsverklaring af.
Deze verklaring is interessant voor bijvoorbeeld aandeelhouders van uw bedrijf. Het geeft hen een duidelijk overzicht van hoe er het afgelopen jaar met hun geld is gewerkt. Maar ook als u krediet- en subsidieaanvragen doet bij een financiële instelling, is een accountantsverklaring vereist. In die verklaring zit ook direct het grote verschil tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor: alleen een accountantskantoor heeft de bevoegdheid om een accountantsverklaring af te geven.

 

Duidelijk verhaal. Maar is een accountant niet met nog veel meer zaken bezig?
Ja! En dat brengt ons bij een andere (en misschien wel meest interessante) taak voor de accountant: het ondersteunen van de ondernemer bij het bepalen van beleid. De accountant geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid overzichtelijk weer. Voor u als ondernemer is die informatie heel belangrijk. U kunt beoordelen hoe uw bedrijf ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering of nieuw ingeslagen koers verantwoord is.

 

En verder?
U kunt een accountant ook raadplegen bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start of beëindiging van uw bedrijf. Hij of zij voorziet u van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan een accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.

 

Hoe houdt een accountant zijn vakkennis op peil?
Na afronding van de opleiding en het praktijkgedeelte is een accountant zeker niet klaar met studeren. Een accountant is verplicht om zijn of haar kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet de accountant een vastgesteld aantal PE-punten halen (PE staat voor Permanente Educatie).

 

Waarom een belastingadviseur?
Een belastingadviseur geeft adviezen over uw fiscale positie en verzorgt de aangiften van alle voorkomende belastingen. Hij zorgt ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

 

Is iedere belastingadviseur goed gekwalificeerd?
Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk vastgelegd. In tegenstelling tot de ons omringende landen, mag iedereen in Nederland zich op het uiterst ingewikkelde gebied van de belastingadviezen begeven. Zie als ondernemer dan maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van een Federatie Belastingadviseur (FB) bent u verzekerd van kwaliteit.

 

Wat maakt een FB beter dan een gewone adviseur?
Daar zijn verschillende redenen voor te geven. Zo heeft een FB een universitaire of hbo-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond. Ook is een FB verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continu volgen van cursussen. Een FB is verder gebonden aan het reglement voor de beroepsuitoefening. Bij eventuele klachten kunt u als cliënt een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
Om kort te gaan is de FB uw bondgenoot in fiscale zaken. Hij of zij verdedigt uw belangen voor honderd procent. De FB gaat samen met u op verkennend onderzoek uit, legt dwarsverbanden en komt, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden.

 

Wat is het verschil tussen een belastingadviseur en een accountant?
Een accountant stelt jaarrekeningen op en controleert administraties. Aan die werkzaamheden zitten ook fiscale kanten. De meeste accountants geven over simpele belastingaangelegenheden ook wel eens een fiscaal advies. Wordt het ingewikkelder, dan komt een belastingadviseur in het spel.

 

Adres Holtland Accountants 

  Holtland Accountants

  Spoordwarsstraat 23

  8271 RD IJsselmuiden

  

  0383337002
  0383337003
  0613955119
  info@holtland.eu